Månadskort

Nu finns möjligheten att köpa månadskort. Kostnad 300:-/månad from 1:a i varje månad och tom. sista i varje månad. Man har tillgång till hallens alla obokade tider.
Dock har man inte hallen för sig själv, det är endast vid bokad tid man har hallen ensam. Sätts in på bg 555-7814 Uppge för vad och namn o telefonnummer.
Välkomna